Kategoriarkiv: Ukategorisert

Grønt Fagsenter Hvam

Grønt Fagsenter Hvam ønsker å styrke landbruksmiljøet i Akershuskalver

  • Vi ønsker å nytte hverandres kompetanse til å bli dyktigere rådgivere – synergier
  • Felles resepsjon, kantine, møtefasiliteter
  • Attraktiv arbeidsplass for nye medarbeidere
  • Nær knyttet til miljøet på Hvam Videregående skole

Målet for Grønt Fagsenter Hvam AS er å få til et kraftsenter for landbruket, ikke maksimal profitt.

Fagsenter Hvam blir:Rådgiving

  • Et fagsenter med 40 – 50 arbeidsplasser (noen nye), de aller fleste med høgskole/universitetsutdanning
  • Styrking av landbruksmiljøet i Akershus
  • Plass for kommunens landbrukskontor i et godt fagmiljø
  • Kontorplass for småbedrifter
  • Økonomi god nok til å kunne vedlikeholde og utvikle fagsenteret