Trevet

Trevet

På Trevet er det plass til ca. 25 personer. Her er det lerret og prosjektor.