Historikk

filthenderGrønt fagsenter Hvam har tilholdssted på det som tidligere var Udnes skole på Hvam i Nes i Akershus. Skolen ble bygd i 1970 og avløste de gamle skolekretsene Mørdre, Flakstad, og Stein.

I 1996 ble skolen bygd på en etasje for å få plass til et økende elevantall. Skolen ble nedlagt i 2011. Alle elever som tidligere tilhørte Udnes skolekrets tilhører fra og med 1. august 2011 Neskollen skolekrets.

Grønt fagsenter Hvam AS inngikk en 5-årig leieavtale med Nes kommune i 2012, og de redskapshus hvamførste viksomhetene flyttet inn i fagsenteret sommeren 2013.

I 2016 ble det bygd et redskapshus på tomta slik at Landbruksrådgivinga kunne samle all virksomhet her. I 2017 overtok Grønt fagsenter Hvam eiendommen fra Nes kommune.