Kontakt Oss

Daglig leder:
Jan Stabbetorp
tlf: 908 38 418
janstabbetorp@gmail.com

Styret:
Endre Stakkerud, styreleder
Lars Kjuus, styremedlem
Tor Anton Guren, styremedlem
Jan Stabbetorp, styremedlem

Besøksadresse:
Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696
2165 Hvam