Romreservasjon

Vi har fire møterom med plass til fra 10 til 70 personer.  Se bilder av de ulike rommene og nærmere beskrivelse under fanen «våre møterom».

Alle våre møterom kan leies etter avtale. Ved å klikke på arrangementet i kalenderen nedenfor ser du hvilket møterom som er booket.

Møterom bookes ved å ta kontakt med oss på e-post.
Send en e-post til janstabbetorp@gmail.com. Du får svar på din henvendelse innen rimelig tid.

Alle våre møterom skal forlates i den stand du selv ønsker å finne det.