Grønt Fagsenter Hvam

Grønt Fagsenter Hvam vil:

  • Etablere gode kontorfasiliteter for ulike «grønne» virksomheter
  • Få til et godt samarbeid mellom ulike virksomheter i landbruket
  • Styrke landbruksmiljøet i Akershus
  • Skape attraktive arbeidsplasser i et godt fagmiljø
  • Være en møteplass ved små og store møter
  • Ha økonomi god nok til å kunne vedlikeholde og videreutvikle fagsenteret
  • Målet for Grønt Fagsenter Hvam AS er å få til et kraftsenter for landbruket, ikke maksimal profitt.

Kontorlokaler til leie
På Grønt Fagsenter har vi rimelige kontorlokaler til leie. Passer godt for mindre firmaer eller
enkeltpersoner. Kontorene er klare med rask nettforbindelse via fiber. Det er tilgang på felles
møterom og spiserom. Gode parkeringsmuligheter.
Ta kontakt med Jan Stabbetorp
Tlf. 908 38 418
e-post: janstabbetorp@gmail.com