Grønt Fagsenter Hvam

Grønt Fagsenter Hvam vil:

  • Etablere gode kontorfasiliteter for ulike «grønne» virksomheter
  • Få til et godt samarbeid mellom ulike virksomheter i landbruket
  • Styrke landbruksmiljøet i Akershus
  • Skape attraktive arbeidsplasser i et godt fagmiljø
  • Være en møteplass ved små og store møter
  • Ha økonomi god nok til å kunne vedlikeholde og videreutvikle fagsenteret
  • Målet for Grønt Fagsenter Hvam AS er å få til et kraftsenter for landbruket, ikke maksimal profitt.